Fundacja "Równać Szanse"

Chocznia pełna kultury

Termin realizacji: 1 V 2014 - 31 XII 2014
Jednostka dofinansowująca – Gmina Wadowice
Kwota dofinansowania – 2 500 zł

W ramach zadania publicznego „Chocznia pełna kultury” zaplanowano organizację imprezy integrującej i aktywizującej mieszkańców Choczni: Dożynek 2014. Impreza będzie miała charakter kulturalny i nawiązywać będzie do bogatych małopolskich tradycji. W ramach projektu nastąpi integracja kulturalna pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków oraz rozwój wolontarystycznych działań mieszkańców Choczni na rzecz kultury. W organizacji  imprezy będą wykorzystane: tradycyjna muzyka i śpiew (występy dzieci i młodzieży, występy orkiestry OSP Chocznia), tradycyjna kuchnia (wsparcie kulinarne oferowane przez choczeńskie koło gospodyń wiejskich), ludowe rękodzieło (wystawienie wyrobów lokalnych artystów).

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dożynkowy czas wita Was

Termin realizacji: 1 VII 2014 - 30 IX 2014
Jednostka dofinansowująca – Powiat Wadowicki
Kwota dofinansowania – 2 000 zł

Cel główny projektu: wspieranie lokalnych działań kulturalnych poprzez organizację w roku 2014 ogólnodostępnej, integracyjnej imprezy kulturalnej dla lokalnej społeczności – dożynek w Choczni. Tradycja dożynkowa kształtuje kulturę ludową regionu. Warto i trzeba ja kultywować. Beneficjentami zadania będzie społeczność lokalna – mieszkańcy Powiatu Wadowickiego. W ramach projektu zostanie przygotowana i przeprowadzona impreza dożynkowa w Choczni. W projekt zaangażują się: dzieci i młodzież (z Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Choczni oraz z przedszkola w Choczni), strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, Koło Gospodyń Wiejskich w Choczni, lokalni artyści i rolnicy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dożynki w Choczni
Termin realizacji: 1.07.2013 - 30.09.2013
Jednostka dofinansowująca – Powiat Wadowicki
Kwota dofinansowania – 2 000 zł


Projekt dotyczy: Celem projektu jest wspieranie lokalnych działań kulturalnych poprzez uruchomienie, począwszy od roku 2013, cyklicznej imprezy kulturalnej dla lokalnej społeczności ? dożynek w Choczni, wspierającej lokalnie działających artystów, mających wpływ na kształtowanie świadomości kulturalnej społeczności powiatu wadowickiego. Wśród społeczności wiejskich doroczne Święto Plonów, zwane dożynkami, na trwałe wpisało się w tradycję dziękczynienia za ukończenie żniw. Obecnie tradycja ta, kształtująca kulturę ludową regionu, została zapomniana, szczególnie wśród młodszych członków lokalnych społeczności. Poprzez organizację cyklicznej imprezy kulturalnej, jaką będą dożynki w Choczni, fundacja pragnie zwrócić zapomniane wartości kulturalne na ich właściwe miejsce ? do umysłów i serc mieszkańców powiatu wadowickiego. Beneficjenci zadania to społeczność lokalna - mieszkańcy Powiatu Wadowickiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi Chocznia (ok. 5000 osób).
Seniorzy kontra juniorzy - co mogę dla Ciebie zrobić?
Termin realizacji: 1.06.2013 - 30.11.2013
Jednostka dofinansowująca – Województwo Małopolskie
Kwota dofinansowania – 11 000 zł


Projekt dotyczy: Zadanie "Seniorzy kontra juniorzy - co mogę dla Ciebie zrobić?" jest skierowane do seniorów z terenu powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego w Województwie Małopolskim, którzy ze względu na wiek i sytuację materialną/ życiową są narażeni na wykluczenie społeczne. Działania projektowe będą miały na celu zwiększenie aktywności społecznej beneficjentów poprzez propagowanie u nich zdrowego i aktywnego stylu życia. Dodatkowo do projektu będą zaproszeni juniorzy (wezmą oni udział w wybranych aktywnościach jako wolontariusze lub towarzysze seniorów), co wpłynie na integrację międzypokoleniową. W projekcie przewidziano 4 kierunki działań: SENIORZY - MENTORZY (w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne), JUNIORZY - MENTORZY (w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty komputerowe), SENIOR - SPA (w ramach którego zorganizowane zostaną zajęcia na basenie, fizykoterapia i masaże dla beneficjentów) oraz SENIOR - ŚWIAT (w ramach którego zorganizowane zostaną wycieczki integracyjne i spotkanie podsumowujące projekt).
Więcej o Seniorzy kontra juniorzy - co mogę dla Ciebie zrobić?
Tęcza możliwości w drodze do sprawności
Termin realizacji: od 15 maja 2013 roku do 15 listopada 2013 roku
Jednostka dofinansowująca – PFRON
Kwota dofinansowania – 13 500 zł


Projekt dotyczy: rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach prowadzenia rehabilitacji w różnych typach placówek. Główny cel zadania: usprawnienie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wadowice w okresie od 15 maja 2013 do 15 listopada 2013 dzięki organizacji działań z zakresu rehabilitacji wykorzystujących właściwości fizyko chemiczne wody (na basenie) oraz hipoterapię i kontakt ze zwierzęciem (w stadninie koni). Kadra projektowa: 1 instruktor na basenie, 1 stadnina koni/ instruktor hipoterapii . Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie kadry specjalistów prowadzących wsparcie dla beneficjentów oraz zakup biletów na basen.
Więcej o Tęcza możliwości w drodze do sprawności

<< Nowsze 1 2 3 4 Starsze >>


Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |