Fundacja "Równać Szanse"

O nas
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Równać Szanse" została powołana przez Jacka Jończyka aktem notarialnym dnia 03.09.2008 roku. Jest ona odpowiedzią na artykułowaną potrzebę mieszkańców powiatu wadowickiego w zakresie podniesienia stanu wiedzy i świadomości na tematy związane z kreowaniem społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianiem procesów demokratycznych a także wzrostem spójności społeczno - gospodarczej w całym regionie. Aktywność Fundacji skierowana jest przede wszystkim do tych obywateli oraz instytucji, które poprzez swoje położenie (zamieszkanie), przedmiot działalności, czy inne obiektywne względy pozostają w gorszym położeniu i bez zewnętrznej pomocy, a ich funkcjonowanie jest zagrożone lub niemożliwe.

KTO ZARZĄDZA I DZIAŁA W FUNDACJI?
Tomasz Bąk - Prezes Zarządu Fundacji
Mateusz Jończyk - Członek Zarządu Fundacji
Bartłomiej Jończyk - Członek Zarządu Fundacji
Małgorzata Pawińska - Członek Zarządu Fundacji

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |