Fundacja "Równać Szanse"

Seniorzy kontra juniorzy - co mogę dla Ciebie zrobić?
Termin realizacji: 1.06.2013 - 30.11.2013
Jednostka dofinansowująca – Województwo Małopolskie
Kwota dofinansowania – 11 000 zł


Projekt dotyczy: Zadanie "Seniorzy kontra juniorzy - co mogę dla Ciebie zrobić?" jest skierowane do seniorów z terenu powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego w Województwie Małopolskim, którzy ze względu na wiek i sytuację materialną/ życiową są narażeni na wykluczenie społeczne. Działania projektowe będą miały na celu zwiększenie aktywności społecznej beneficjentów poprzez propagowanie u nich zdrowego i aktywnego stylu życia. Dodatkowo do projektu będą zaproszeni juniorzy (wezmą oni udział w wybranych aktywnościach jako wolontariusze lub towarzysze seniorów), co wpłynie na integrację międzypokoleniową. W projekcie przewidziano 4 kierunki działań: SENIORZY - MENTORZY (w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne), JUNIORZY - MENTORZY (w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty komputerowe), SENIOR - SPA (w ramach którego zorganizowane zostaną zajęcia na basenie, fizykoterapia i masaże dla beneficjentów) oraz SENIOR - ŚWIAT (w ramach którego zorganizowane zostaną wycieczki integracyjne i spotkanie podsumowujące projekt).

Raport z realizacji projektu „Seniorzy kontra juniorzy – co mogę dla Ciebie zrobić?”

Zrealizowano założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu i korektą harmonogramu.

Dzięki organizacji wielokierunkowego wsparcia nastąpiło zwiększenie aktywności społecznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia u 35 seniorów (beneficjentów projektu).

Udało się w pełni zrealizować cele szczegółowe:
1. Wzrosła integracja wewnątrz i międzypokoleniowa u 35 seniorów i 12 juniorów – beneficjentów projektu dzięki współdziałaniu obu grup.
2. Usprawniono beneficjentów dzięki realizacji działań w obszarze senior – spa.
3. Zmniejszono wykluczenie cyfrowe seniorów dzięki zapoznaniu ich z obsługą komputera i technologii teleinformatycznych.
4. Zagospodarowano potencjał, podniesiono samoocenę i pewność siebie beneficjentów – seniorów.
5. Nastąpił rozwój wolontariatu poprzez zaangażowanie do realizacji zadania wolontariuszy w różnym wieku.
6. Zwiększyła się ciekawość świata i otwartość seniorów w nawiązywaniu nowych relacji dzięki zaangażowaniu ich w imprezę integracyjną i wycieczki.
7. Wzrosła świadomość społeczności lokalnej na temat społecznych potrzeb seniorów poprzez prowadzenie działań promujących projekt.

Wartością dodaną projektu był rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz seniorów dzięki zacieśnieniu współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Choczni.

Realizacja celów zadania zmniejszyła ryzyko marginalizacji społecznej i wykluczenia osób starszych.

Podsumowanie projektu:

• objęto wsparciem 35 beneficjentów
• zorganizowano wsparcie dla BO w czterech obszarach: seniorzy – mentorzy, juniorzy – mentorzy, senior – świat oraz senior – Spa
• przeprowadzono 10 godzin warsztatów kulinarnych, 40 godzin warsztatów komputerowych, 20 godzin zajęć grupowych na basenie, 30 godzin wsparcia z zakresu fizykoterapii i masażu dla seniorów
• zorganizowano 3 wycieczki dla BO
• zorganizowano 1 imprezę integracyjną dla BO
• zaangażowano: rehabilitanta, 2 osoby na prowadzenie kursu komputerowego, 6 seniorek na prowadzenie kursu kulinarnego, instruktora na basenie oraz koordynatora
• u beneficjentów nastąpiło zwiększenie aktywności społecznej, wzrost wiedzy na temat zdrowego i aktywnego stylu życia, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, usprawnienie, zmniejszenie wykluczenia cyfrowego, podniesienie samooceny i pewności siebie oraz zwiększenie ciekawości świata i otwartości

Projekt współfinansowany był ze środków Województwa Małopolskiego.
Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |