Fundacja "Równać Szanse"

Tęcza możliwości w drodze do sprawności
Termin realizacji: od 15 maja 2013 roku do 15 listopada 2013 roku
Jednostka dofinansowująca – PFRON
Kwota dofinansowania – 13 500 zł


Projekt dotyczy: rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach prowadzenia rehabilitacji w różnych typach placówek. Główny cel zadania: usprawnienie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wadowice w okresie od 15 maja 2013 do 15 listopada 2013 dzięki organizacji działań z zakresu rehabilitacji wykorzystujących właściwości fizyko chemiczne wody (na basenie) oraz hipoterapię i kontakt ze zwierzęciem (w stadninie koni). Kadra projektowa: 1 instruktor na basenie, 1 stadnina koni/ instruktor hipoterapii . Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie kadry specjalistów prowadzących wsparcie dla beneficjentów oraz zakup biletów na basen.

Raport z realizacji projektu „Tęcza możliwości w drodze do sprawności”

Zrealizowano założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu i korektą harmonogramu.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, Zarząd Fundacji podjął decyzje o zwiększeniu liczby beneficjentów z 40 planowanych do 50. Zrealizowano cel główny: wszyscy beneficjenci zadania zostali usprawnieni dzięki organizacji działań z zakresu rehabilitacji wykorzystujących właściwości fizyko – chemiczne wody (na basenie) oraz kontakt ze zwierzęciem (w stadninach koni). Osiągnięto cele szczegółowe: wsparto rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne (zajęcia były nieodpłatne) oraz zainteresowano je nowatorskimi technikami terapeutycznymi uzupełniającymi klasyczną rehabilitację prowadzoną w sali rehabilitacyjnej (zajęciami na basenie oraz hipoterapią).

Podsumowanie projektu:

• w projekcie wzięło udział 50 dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej do 18 lat z Powiatu Wadowice
• zrealizowano wsparcie dla beneficjentów w postaci: 125 godzin zajęć z hipoterapii oraz 100 godzin zajęć na basenie
• zaangażowano na potrzeby realizacji zadania: instruktora na basenie, 1 stadninę koni, 1 koordynatora oraz 2 wolontariuszy
• uzupełniono działania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 lat na terenie Powiatu Wadowickiego
• wzmocniono i usprawniono motorykę dużą i małą u beneficjentów zadania, beneficjenci zostali pobudzeni do podjęcia aktywności fizycznej i przezwyciężali negatywne reakcje na ruch, beneficjenci wzmocnili wiarę we własne możliwości i poprawiła się u nich samoocena

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |