Fundacja "Równać Szanse"

Seniorzy młodzi duchem
Organizacja imprezy podtrzymującej aktywność życiową seniorów w Choczni

Termin - 1.11.2010 - 31.12.2010
Jednostka dofinansująca - Województwo Małopolskie
Kwota dofinansowania – 7 000 zł


Celem zadania jest podtrzymanie i stymulowanie aktywności życiowej seniorów z terenu Choczni i Kaczyny. W ramach zadana ostała zorganizowana impreza, na której seniorzy mogli poczuć się docenieni oraz odnowili przyjaźnie z dawno nie widzianymi rówieśnikami. Spotkanie było dla nich jedną z niewielu okazji do opuszczenia swojego domu w celu spotkania się w szerszym gronie ludzi.
Krok po kroku
Termin - 01.07.2010 - 30.IX.2010
Jednostka dofinansująca - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Kwota dofinansowania – 42 006 zł


Realizacja projektu pn „Krok po kroku - wzmacniamy potencjał organizacji pozarządowych służyła osiągnięciu zasadniczego celu, jakim jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych na terenie województwa małopolskiego. Cel ten był realizowany za pomocą celów szczegółowych, jakimi jest przeprowadzenie cyklu szkoleń i konsultacji dla organizacji pozarządowych. Czas trwania projektu obejmował okres od września 2009 roku do grudnia 2010 roku. Będzie on obejmował zarówno cykl szkoleń, podzielony na tematyczne modułu, który będzie stanowił pierwszą część projektu, jak również cykl doradztwa, który stanowił uzupełnienie do szkoleniowej części projektu. Projekt był adresowany do wszystkich organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, suskiego oraz chrzanowskiego. Beneficjenci ostateczni otrzymali fachową pomoc w zakresie pozyskiwania środków finansowych (w tym funduszy unijnych) na swoją działalność, omówiono kwestie prawno organizacyjne oraz ekonomiczno-zarządcze, jak również zasady współpracy z wolontariatem. Wartością dodaną projektu była wymiana doświadczeń i uściślenie współpracy między przedstawicielami organizacji pozarządowych. Umożliwienie spotkania organizacji pozarządowych, których cele skierowane są na szerokie spektrum obszarów wymagających podejmowania inicjatyw przyniosły innowacyjne pomysły, które były owocem projektu.
Lato w Choczni
Termin - 01.07.2010 - 30.IX.2010
Jednostka dofinansująca - Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Kwota dofinansowania – 1 000 zł


Celem zadania było zorganizowanie warsztatów plastycznych dla młodzieży i dorosłych osób zamieszkujących teren powiatu wadowickiego. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do rozwijania zdolności u młodzieży, a także było okazją do wymiany doświadczeń wśród beneficjentów zadania.
Bliżej spełnienia marzeń
Termin 01.02.2010 - 30.06.2010
Jednostka dofinansująca - Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Kwota dofinansowania – 5 000 zł


Celem projektu było zorganizowanie zajęć z j. angielskiego dla 10 młodych osób z Choczni, zajęcia te dały możliwość lepszego startu zawodowego dla nich dzięki pomocy lektora i wolontariuszy. Dzięki realizacji projektu młodzież pochodząca z terenów wiejskich, często z rodzin o niskim statusie materialnym miała możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach j. angielskiego. Umiejętne posługiwanie się j. angielskim jest dużym atutem na rynku pracy. Projekt był pomocny w wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży.

<< Nowsze 1 2 3 4 Starsze >>


Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |