Fundacja "Równać Szanse"

Płyniemy po sprawność

Termin realizacji: 16 VI 2014 roku do 15 XI 2014
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania – 4 000 zł

Projekt dotyczy: rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach prowadzenia rehabilitacji w różnych typach placówek
Głównym celem zadania jest usprawnienie 10 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wadowice w okresie od 16 czerwca 2014 do 15 listopada 2014 dzięki organizacji działań z zakresu rehabilitacji wykorzystujących właściwości fizyko – chemiczne wody (na basenie).
Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie instruktora na basenie prowadzącego wsparcie dla beneficjentów oraz zakup biletów na basen.


Podsumowanie projektu:

Zrealizowano założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu i harmonogramu. W projekcie wzięło udział 19 dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej do 18 lat z Powiatu Wadowice. Skorzystały one z 80 godzin zajęć na basenie. Dzięki zrealizowanym działaniom uzupełniono działania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Powiatu Wadowickiego. Beneficjenci projektu wzmocnili i usprawnili motorykę dużą i małą, zostali pobudzeni do podjęcia aktywności fizycznej i przezwyciężenia negatywnych reakcji na ruch oraz poprawili swoją wiarę we własne możliwości i samoocenę.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |