Fundacja "Równać Szanse"

Wolontariat kołem (gospodyń wiejskich) się toczy

Termin realizacji: 1 VI 2014 - 31 XII 2014
Jednostka dofinansowująca – MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach programu FIO
Kwota dofinansowania – 13 100 zł

Zadanie "Wolontariat kołem (gospodyń wiejskich) się toczy" zaplanowano z inicjatywy wolontariuszek - członkiń koła gospodyń wiejskich w Choczni, które chcą nieodpłatnie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z lokalną społecznością.

Celem zadania jest wzrost liczby wolontariuszy angażujących się w długofalowe działania Fundacji Rozwoju Lokalnego "Równać Szanse" w ramach samodzielnie przygotowanej inicjatywy lokalnej w roku 2014.

Zarząd Fundacji docenił inicjatywę kobiet i uznał, że wpisuje się ona doskonale w ideę programu FIO 2014 (Priorytet: Aktywne społeczeństwo, kierunek działania: rozwój wolontariatu). Warto zauważyć, że jeszcze żaden z projektów Fundacji nie opierał się wyłącznie na merytorycznej pracy wolontarystycznej. To niespotykane do tej pory działanie zasługuje na szansę realizacji i promocję. Daje również nadzieję na zbudowanie trwałej, dużej grupy wolontariuszy, która będzie działała na rzecz społeczności lokalnej w okresie wieloletnim.
Członkinie koła - przyszłe projektowe wolontariuszki zaproponowały 3 formy działań: warsztaty z nauki gotowania dla młodzieży i młodych kobiet, warsztaty z rękodzieła dla młodzieży oraz odwiedziny osób starszych i samotnych. Zakończeniem projektu będzie wystawa fotograficzna podsumowująca aktywność wolontariuszek.

Działania projektowe pozwolą na uruchomienie długofalowego systemu wsparcia oferowanego przez wolontariuszy. Ze względu na fakt, iż potrzeba projektu została zgłoszona przez samych wolontariuszy, Fundacja ma pewność, że zostanie on zrealizowany sumiennie, starannie i z pełnym zaangażowaniem.
W zadaniu wezmą udział 83 osoby, w tym 18 wolontariuszek i 65 odbiorów ich działań. Działania projektowe będą prowadzono od czerwca do grudnia 2014 roku.

Podsumowanie projektu:

Udało się zrealizować wszystkie założone cele.

 1. W roku 2014 wzrosła liczba wolontariuszy angażujących się w długofalowe działania Fundacji Rozwoju Lokalnego "Równać Szanse" w ramach samodzielnie przygotowanej inicjatywy lokalnej.
 2.  Zrealizowano samodzielnie przemyślaną i przygotowaną inicjatywę oddolną 40 wolontariuszek - członkiń koła gospodyń wiejskich w Choczni.
 3. 18 członkiń koła gospodyń wiejskich w Choczni czynne zaangażowało się w działania wolontarystyczne.
 4. Propagowano (ramach działań promocyjnych) ideę pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej dzięki rozpowszechnieniu idei projektu.
 5. Propagowano wolontariat osób dorosłych, w tym w dojrzałym i podeszłym wieku.
 6. Rozwinięto zainteresowania i sposoby na ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego wolontariuszek zaangażowanych w projekt.
 7. Poprawiła się samoocena i wzrosła pewność siebie wolontariuszek zaangażowanych w projekt.
 8. Wolontariuszki przekazały wiedzę i umiejętności z zakresu gotowania 15 młodym kobietom w ramach warsztatów z nauki gotowania.
 9. Wolontariuszki przekazały wiedzę i umiejętności z zakresu rękodzieła 30 chłopcom i dziewczętom w ramach warsztatów artystycznych.
 10. Nawiązano kontakt z 20 osobami starszymi i samotnymi potrzebującymi wsparcia w ramach odwiedzin przez wolontariuszy.
 11. Podzielono się ze społecznością lokalną rezultatami i spostrzeżeniami z realizacji projektu w ramach wystawy fotograficznej na zakończenie projektu oraz działaniami informacyjnymi w internecie i mediach lokalnych.
 12. Zawiązano partnerstwo na rzecz rozwoju wolontariatu dzięki zaangażowaniu do pomocy realizacji projektu partnerów z sektora publicznego i prywatnego.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |