Fundacja "Równać Szanse"

Chocznia pełna kultury

Termin realizacji: 1 V 2014 - 31 XII 2014
Jednostka dofinansowująca – Gmina Wadowice
Kwota dofinansowania – 2 500 zł

W ramach zadania publicznego „Chocznia pełna kultury” zaplanowano organizację imprezy integrującej i aktywizującej mieszkańców Choczni: Dożynek 2014. Impreza będzie miała charakter kulturalny i nawiązywać będzie do bogatych małopolskich tradycji. W ramach projektu nastąpi integracja kulturalna pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków oraz rozwój wolontarystycznych działań mieszkańców Choczni na rzecz kultury. W organizacji  imprezy będą wykorzystane: tradycyjna muzyka i śpiew (występy dzieci i młodzieży, występy orkiestry OSP Chocznia), tradycyjna kuchnia (wsparcie kulinarne oferowane przez choczeńskie koło gospodyń wiejskich), ludowe rękodzieło (wystawienie wyrobów lokalnych artystów).

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |