Fundacja "Równać Szanse"

Dożynkowy czas wita Was

Termin realizacji: 1 VII 2014 - 30 IX 2014
Jednostka dofinansowująca – Powiat Wadowicki
Kwota dofinansowania – 2 000 zł

Cel główny projektu: wspieranie lokalnych działań kulturalnych poprzez organizację w roku 2014 ogólnodostępnej, integracyjnej imprezy kulturalnej dla lokalnej społeczności – dożynek w Choczni. Tradycja dożynkowa kształtuje kulturę ludową regionu. Warto i trzeba ja kultywować. Beneficjentami zadania będzie społeczność lokalna – mieszkańcy Powiatu Wadowickiego. W ramach projektu zostanie przygotowana i przeprowadzona impreza dożynkowa w Choczni. W projekt zaangażują się: dzieci i młodzież (z Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Choczni oraz z przedszkola w Choczni), strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, Koło Gospodyń Wiejskich w Choczni, lokalni artyści i rolnicy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |